املت و کوکو ها
  21 بهمن 1400

  کوکو نخود سبز

  زمان اماده سازی مواد: 10 دقیقهزمان پخت : 45 دقیقهمواد لازم برای نفر می باشد…
  املت و کوکو ها
  21 بهمن 1400

  کوکو لوبیا سبز

  زمان اماده سازی مواد: 20 دقیقهزمان پخت : 45 دقیقهمواد لازم برای 6 نفر می…
  املت و کوکو ها
  19 بهمن 1400

  کوکوی گل کلم

  زمان اماده سازی مواد: 25 دقیقهزمان پخت : 45 دقیقهمواد لازم برای 4 نفر می…
  املت و کوکو ها
  19 بهمن 1400

  کوکوی بادمجان

  زمان اماده سازی مواد: 35 دقیقهزمان پخت : 1 ساعتمواد لازم برای نفر می باشد…
  آش و سوپ ها
  16 بهمن 1400

  سوپ مغز پسته

  زمان اماده سازی مواد: 10 دقیقهزمان پخت : 35 دقیقهمواد لازم برای 4 نفر می…
  آش و سوپ ها
  16 بهمن 1400

  کله پاچه

  زمان اماده سازی مواد: 30 دقیقهزمان پخت : 4 ساعتمواد لازم برای نفر می باشد…
  آش و سوپ ها
  16 بهمن 1400

  سیراب و شیردان

  زمان اماده سازی مواد: 20 دقیقهزمان پخت : 4 ساعتمواد لازم برای نفر می باشد…
  آش و سوپ ها
  16 بهمن 1400

  اشکنه

  زمان اماده سازی مواد: 20 دقیقهزمان پخت : 1 ساعتمواد لازم برای 6 نفر می…
  آش و سوپ ها
  15 بهمن 1400

  آب گوشت بزباش

  زمان اماده سازی مواد: 20 دقیقهزمان پخت : 2 ساعتمواد لازم برای نفر می باشد…
  آش و سوپ ها
  15 بهمن 1400

  آب گوشت لپه

  زمان اماده سازی مواد: 10 دقیقهزمان پخت : 2 ساعتمواد لازم برای 6 نفر می…

  ترشی ها و شور ها

   دکمه بازگشت به بالا